Concept & Vormgeving

Voordat wij aan het werk gaan willen we graag eerst een strategie bepalen. Hierbij kijken wij naar het doel, de doelgroep en de identiteit van de opdrachtgever. We willen onze klant graag leren kennen, pas dan kunnen wij zorgen voor een perfect eindproduct, bijvoorbeeld een succesvolle website.

Wanneer we de behoeften en mogelijkheden hebben afgestemd, verkennen we de richtingen en wordt de juiste vorm gekozen. Gaan we voor online of offline of juist een combinatie van beide? Dunique bedenkt en ontwikkelt concepten om een boodschap op de juiste manier over te brengen. Onze concepten zijn direct te vertalen naar (web)vormgeving en content.

Logo en Huisstijl

Een passend logo met een goede huisstijl staan aan de basis van al uw communicatie uitingen. Dit is de presentatie van uw identiteit naar buiten toe.

Een herkenbare huisstijl bestaat uit een aantal elementen, namelijk een woord-/beeldmerk, kleur, typografie en vormen. Allemaal passend bij het gewenste imago van de organisatie. Door de huisstijl consistent door te voeren in alle communicatiemiddelen wordt de naamsbekendheid / herkenbaarheid versterkt.

Dunique regelt voor u visitekaartjes, briefpapier, enveloppen, presentaties, etc. In al uw andere communicatie uitingen zoals promotieartikelen (folders, advertenties, posters en campagnes) en uw website zetten wij uw huisstijl door.

Het vastleggen van een huisstijl in een huisstijlhandboek zorgt ervoor dat er duidelijkheid is over het toepassen van een huisstijl op nieuw te ontwikkelen middelen.

Brandkey

Wat is eigenlijk het DNA van je onderneming en hoe bepaal je dit? Wie ben je eigenlijk, waar wil je met je bedrijf naartoe en vertel je dat ook aan de buitenwereld?

Met de methode Brandkey* bepalen we in een aantal sessies met een projectteam het DNA van een bedrijf. In deze methode worden een aantal waarden onder de loep genomen en in een helder rapport vastgelegd. De uitkomst dient voor het bepalen van de verdere communicatie strategie.

Waarden van een Brandkey:

  • Concurrentieomgeving
  • Doelgroep
  • Inzicht
  • Voordelen
  • Waarden en persoonlijkheid
  • Geloofwaardigheid
  • Onderscheidende kracht
  • Merkessentie

* Een Brandkey methode kan afhankelijk van de omvang van de organisatie ingezet worden. Het projectteam bestaat uit meerdere disciplines binnen een bedrijf: directieleden, uitvoerend personeel en kantoorpersoneel.

De uitkomst van een dergelijk sessie is niet zelden dat klanten besluiten tot belangrijke verandering in de manier waarop ze naar buiten treden. De redenen om dat te doen zijn heel divers. Fusies en overnames, nieuwe inzichten, nieuwe producten of modernisering. Het resultaat is in eerste aanleg een communicatieplan waarin onze adviezen zijn opgenomen. De klant kan vervolgens bepalen wat de volgende stap moet zijn. Natuurlijk helpen wij daarbij en adviseren wij daarin.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?