Logo, nieuwsbrieven, drukwerk en website voor Glasvezel Bedrijventerrein

Logo, nieuwsbrieven, drukwerk en website voor Glasvezel Bedrijventerrein

Vraag van Glasvezel Bedrijventerrein

Onze opdrachtgever heeft de ambitie om op zo veel mogelijk bedrijventerreinen in Nederland een zakelijk glasvezelnetwerk aan te leggen. Om alle projecten op de markt te zetten en het glasvezelnetwerk aan bedrijven te kunnen verkopen, is een representatieve en betrouwbaar ogende website meer dan noodzakelijk. Om het project zo succesvol mogelijk te maken, had de klant de volgende wensen;

  • Omdat voor elk bedrijventerrein een unieke site met unieke content gerealiseerd zal worden, wordt er gezocht naar een multi-site oplossing. Zo kunnen alle afzonderlijke project vanaf één CMS (content management systeem) beheerd worden
  • Mogelijkheid om gedeelte content te plaatsen, zodat teksten die over het project in het algemeen gaan, in één keer op alle sites getoond worden
  • Interactieve projectkaart, waarbij inzichtelijk wordt welke projecten er lopen en welke er zijn opgeleverd
  • Het kunnen afnemen van enquêtes via de website. Onze opdrachtgever start in een nieuwe plaats altijd met een oriëntatiefase, waarbij in kaart gebracht wordt welke bedrijven er in het aanleggen van een glasvezelnetwerk geïnteresseerd zijn
  • Logo in bijpassende stijl

Responsive webdesign

De klant had geen specifieke wensen met betrekking tot het webdesign. Wij hebben daarom onze inspiratie gehaald uit het onderwerp van de opdracht; glasvezel. Glasvezel heeft als grote voordeel dat het zo snel is. Deze snelheid wilden wij met het webdesign benadrukken. Zowel het kleurenpallet als het toegepaste beeldmateriaal heeft hierop de focus.

Eén van de snelste dieren op aarde werd het toonbeeld van Zakelijk Glasvezel op bedrijventerreinen: de cheetah. Bij binnenkomst op de website is een rennende cheetah het eerste wat de bezoeker ziet. Verder is het kleurenpallet hier volledig op geïnspireerd. Door gebruik van geel, in combinatie met een donker grijs en een fris, helder blauw, oogt de site uniek en zakelijk.

Multi-site oplossing ExpressionEngine

Wij hebben een multi-site oplossing gebruikt, zodat alle projecten vanuit één CMS, het gebruikersvriendelijke CMS ExpressionEngine, te beheren zijn. Onze opdrachtgever ziet zo één oogopslag welke sites er zijn en welke pagina’s hieronder vallen. Daarnaast kan hij deze pagina’s makkelijk bewerken en kan hij zelf een nieuwe site aanmaken.

Logo Glasvezel Bedrijventerrein

Ook in het logo komt het beeld van de cheetah terug. Niet alleen de cheetah, ook het kleurgebruik en de toegepaste lettertypes dragen bij aan de herkenbaarheid. Elk project krijgt zijn eigen logo, waarbij telkens de naam van het bedrijventerrein wordt vervangen.

Op het logo bestaan twee variaties: één reguliere in grijze letters in één diapositieve versie waarbij de witte letters mooi op een donkere achtergrond uitkomen. Die laatste wordt ook in het webdesign toegepast.

Campagnes om de doelgroep te enthousiasmeren, informeren en te inventariseren

Om te doelgroep kennis te laten maken met het glasvezelproject, worden er voorafgaand aan de aftrap nieuwsbrieven gestuurd. Wij maken niet alleen de nieuwsbrieven op, maar faciliteren ook het versturen en monitoren hiervan. Daarvoor gebruiken wij CampaignMonitor. Met de nieuwsbrieven worden er enquêtes verstuurd, waarmee de opdrachtgever het animo voor glasvezel kan inventariseren.

Spandoeken

Bezoekers van het bedrijventerrein kunnen er niet omheen: ook spandoeken dragen bij aan de naamsbekendheid en de herkenning van het project. Wij hebben hiervoor een stramien ontwikkeld, zodat er per project snel en efficiënt een spandoek kan worden vormgegeven.

Over Glasvezel Bedrijventerrein

Glasvezel Bedrijventerrein legt op verschillende bedrijventerreinen door heel Nederland een glasvezelnetwerk aan. Bij aanleg van zo’n netwerk wordt meteen het complete bedrijventerrein voorzien van snel, betrouwbaar en duurzaam internet. Glasvezel Bedrijventerrein legde al glasvezel aan in onder andere Ijsselmuidem, Hattem, Wezep en Apeldoorn.

Het resultaat